ĐH Nguyễn Tất Thành – 20 năm dấu ấn một chặng đường
NTTU – Chọn trường ư ? Chuyện nhỏ VTV2 p1
Khoa Dược Trường đại học Nguyễn Tất Thành
21 năm kỷ niệm ngày thành lập trường đại học Nguyễn Tất Thành 5/6/1999 – 5/6/2020

Call Now