Đào tạo

Khoa Dược đào tạo 3 chuyên ngành chính:

Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành Dược Lâm Sàng

Dược lâm sàng là một trong những định hướng chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Sản xuất và phát triển thuốc

Chuyên ngành sản xuất và phát triển thuốc cung cấp cho sinh viên

Quản lý và cung ứng thuốc

Với sự nỗ lực hết mình của các giảng viên, vào năm 2013 bộ môn Quản lý dược trở thành bô môn đào tạo chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc của khoa, một trong hai chuyên ngành tiên phong đào tạo dược sỹ hệ đại học. Bộ môn được hơn 90% sinh viên đại học dược chính quy và 100% sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học khóa đầu tiên tin tưởng lựa chọn khi đăng ký chuyên ngành. Các tỉ lệ lựa chọn đó vẫn đang được duy trì đều đặn vào các khóa tiếp theo. Trong tiến trình xây dựng và phát triển ngoài những giảng viên cơ hữu, bộ môn luôn có sự đồng hành từ những giảng viên thỉnh giảng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng thuốc. Do đó bộ môn luôn nhiệt tình chuyển giao kiến thức đến sinh viên một cách hoàn chỉnh nhất, giúp sinh viên có thể ứng dụng kiến thức đã học vào các hoạt động thực tiễn trong tương lai.

Đối tác liên kết