Gonsa – tuyển dụng thực tập sinh Trade Marketing

Vị trí tuyển dụng và nơi làm việc

  • Vị trí: thực tập sinh Trade Marketing
  • Nơi làm việc: 07 – 09 Võ Liêm Sơn, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm

Call Now