Chương trình Học bổng Pharmacity năm 2021

 PMC mong muốn được trao học bổng cho 20 SV vào đầu năm học mới, năm học 2021-2022. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, có thể linh động thời gian bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9, khi dịch bệnh ổn định sẽ tiến hành tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên.

Hồ sơ học bổng gửi trực tiếp về cô Mỹ – phó khoa Dược: vtnmy@nttu.edu.vn

Chương trình Học bổng Pharmacity năm 2021 

Chi tiết hương trình Học bổng Pharmacity năm 2021 

Call Now