• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Ngành Dược học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT

Ngành Dược học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT

Chương trình kiểm định ngành Dược học diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 năm 2019 với sự làm việc công tâm, nghiêm túc, khách quan và chuyên nghiệp từ các chuyên gia. Theo kết luận của đoàn đánh giá, 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định của thông tư 04. Cụ thể, kết quả kiểm định đạt 92%.

NTTU GIAY CHUNG NHAN NGANH DUOC HOC

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược học

Với kết quả này, ĐH Nguyễn Tất Thành là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM đạt chuẩn kiểm định ngành Dược học theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Dược học là chương trình đào tạo thứ 3 của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiến hành tham gia kiểm định. Trước đó, ngành Quản trị Khách sạn và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử cũng đạt kiểm định  chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với điểm số theo thứ tự là  96% và 88%.

1NTTU GIAY CHUNG NHAN DDT

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học ngành Quản trị Khách sạn và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Bên cạnh việc tham gia công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn là trường đại học ngoài công lập trong cả nước có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA. Sau quá trình đánh giá và kiểm tra kết quả, Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network – Quality Assurance, AUN-QA) đã công bố 4 chương trình đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn AUN-QA gồm: Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh, Tài chính – Ngân hàng.

NTTU GIAY CHUNG NHAN AUN NGON NGU ANH

NTTU GIAY CHUNG NHAN AUN TCNH

Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Cùng với việc khẳng định chất lượng chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn trong nước và khu vực, ĐH Nguyễn Tất Thành còn chú trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường. Năm 2019, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là đơn vị giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS (Anh Quốc).

Trong thời gian tới, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục kiểm định các chương trình đào tạo trong Nhà trường theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Với sự thành công của ngành Dược học và các ngành đào tạo khác trong Nhà trường sẽ là động lực cho các khoa khác có thể học hỏi, rút kinh nghiệm, chuẩn bị một cách tốt nhất để tiến hành đánh giá ngoài trong tương lai.

 

Call Now