Thông tin khai báo y tế

Do đó, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể Khoa Dược và Nhà trường trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 là hết sức quan trọng, góp phần ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Để hạn chế lây lan dịch bệnh ở các trường học, các bạn sinh viên đã được chuyển từ hình thức học tập trung sang hình thức học trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn của Chính phủ. Cuối tháng 04/2020, khi tình hình dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, Nhà trường đã ra thông báo đến các bạn sinh viên bắt đầu nhập học trở lại từ ngày 11/05/2020. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chủ trương kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch, tăng cường biện pháp kiểm soát tại chỗ, đặc biệt là những nơi tập trung đông người nhằm hạn chế bùng phát dịch bệnh. Theo đó, Nhà trường và Khoa Dược đã có những biện pháp cụ thể, trong đó Khoa yêu cầu bắt buộc toàn thể giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên Khoa Dược tham gia thực hiện khai báo y tế về lịch trình di chuyển trong 14 ngày qua để cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác phòng chống dịch khi cần thiết.

Vui lòng nhấn vào đây để thực hiện khai báo thông tin y tế

Call Now